‘Κόμβος GRID’ TEI ΑΜΘ

Η Enfos συμμετέχει στην κατασκευή του ‘Κόμβου Grid’ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο είναι από τα πλέον σημαντικά και καινοτόμα έργα που κατασκευάστηκαν ποτέ στην περιοχή μας και το συνολικό του κόστος του ανήλθε σε περίπου  1.000.000€. Πρόκειται για έναν υπερυπολογιστή σε απευθείας σύνδεση με το CERN που θα επεξεργάζεται πληροφορίες του επιταχυντή στον οποίο επιβεβαιώθηκε πρόσφατα η ύπαρξη του «Σωματιδίου του Θεού» ή αλλιώς «Σωματιδίου Higgs. Οι επιστήμονες Peter Higgs και Francois Englert που εργάστηκαν ανεξάρτητα για την απόδειξη της ύπαρξής του (η οποία, όμως, έγινε δυνατή μόνο μετά την λειτουργία του μεγαλύτερου επιταχυντή του κόσμου στο CERN), είναι οι αποδέκτες του Βραβείου Νόμπελ Φυσικής!

Ο ανάδοχος του συνόλου του έργου ήταν η εταιρία ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. η οποία εμπιστεύτηκε στην Enfos την κατασκευή των υποστηρικτικών συστημάτων του υπερυπολογιστή και των μέσων αποθήκευσης δεδομένων.

Έτσι η Enfos κατασκεύασε το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο εξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφοδότηση του ‘Κόμβου Grid’ μέσω τριών διαφορετικών πηγών ηλεκτρικής ενέργειας: παροχή ΔΕΗ Νο5, ή σύστημα αδειάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) 90kVA, ή ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 303kVA. Ο σχεδιασμός του συστήματος είναι τέτοιος ώστε η εναλλαγή των πηγών ενέργειας να γίνεται αυτόματα και πρακτικά με μηδενικό χρόνο αναμονής. Επίσης, για την κάλυψη των αναγκών ψύξης των επεξεργαστών του υπερυπολογιστή και των μέσων αποθήκευσης εγκαταστάθηκε δίκτυο ψύξης νερού αέρα σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του κατασκευαστή του υπερυπολογιστή, αποτελούμενο από δύο ψύκτες ισχύος 50kVA ο καθένας διασφαλίζοντας έτσι την δυνατότητα της εναλλακτικής λειτουργίας μεταξύ τους και την εξασφάλιση συνεχούς ψύξης των συστημάτων κάτω από όλες τις συνθήκες.

IMG_2226 IMG_5660 IMG_2103IMG_2099 IMG_2120