ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Η εταιρία μας έχει κατασκευάσει δεκάδες φωτοβολταϊκούς σταθμούς κάθε είδους και ισχύος, σε όλη την Ελλάδα.

Δραστηριοποιείται στον χώρο στην μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών από το 2007. Έχει κατασκευάσει μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκών σταθμών κάθε είδους (στέγης, επί γηπέδου σταθερού προσανατολισμού, επί γηπέδου με παρακολούθηση της ηλιακής τροχιάς, αυτόνομα αλλά και ιδιοκατανάλωσης NET METERING) ενώ,η εγκατεστημένη ισχύς των έργων μας ξεκινά από 900W και φτάνει έως και 500kW. Όλα τα έργα μας κατασκευάστηκαν με υψηλής ποιότητας υλικά και τις αυστηρότερε τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να λειτουργήσουν, χωρίς προβλήματα, για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους (25 έτη) ή και ακόμη περισσότερο.
Επιπλέον, υποστηρίζουμε τεχνικά όλα τα έργα που έχουμε κατασκευάσει αδιάλειπτα από την πρώτη μέρα της λειτουργίας τους, με στόχο την μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους των πελατών μας και την εδραίωση της σχέσης εμπιστοσύνης, που για μας αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο για το μέλλον.

buttons

 Το πλεονέκτημά μας είναι ο συνδυασμός τριών στοιχείων.

Ιδιαιτερότητες της εταιρείας μας

Τα τέσσερα στάδια των υπηρεσιών μας

<strong>Συνεχής παρακολούθηση με υπολογιστή (‘remote monitoring’) και αναλύσεις</strong>

Συνεχής παρακολούθηση με υπολογιστή (‘remote monitoring’) και αναλύσεις

 • Έλεγχος (‘monitoring’)
 • Αυτόματη ανάλυση δεδομένων για μια πρόληψη σφαλμάτων
 • Σύγκριση των δεδομένων με το επιθυμητό αποτέλεσμα
 • Έλεγχος της απόδοσης του συστήματος και της λειτουργίας
 • Ποιοτική ανάλυση των δεδομένων
 • Αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων
 • Ειδικό ‘software’
<strong>Συντήρηση</strong>

Συντήρηση

Πρόληψη για την αποφυγή σφαλμάτων

 • Τακτικές επιθεωρήσεις της εγκατάστασης
 • Ελεγχος στοιχείων, βάσεων στήριξης και έργων υποδομής
 • Επισκευή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Ετήσια θερμογραφία των στοιχείων
 • Τακτική εργαστηριακή μέτρηση μιας ομάδας συλλεκτών
 • Καθαρισμός γηπέδου και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
<strong>Επιδιόρθωση βλαβών</strong>

Επιδιόρθωση βλαβών

Άμεση επιδιόρθωση για ταχεία επαναφορά του συστήματος

 • Αποκατάσταση της βλάβης επι τόπου του έργου
 • Συντονισμός και προγραμματισμός των εργασιών
 • Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
<strong>Γραπτή παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον πελάτη</strong>

Γραπτή παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον πελάτη

Εγκαιρη και κατανοητή πληροφόρηση για τα προβλήματα που παρουσιάζονται

 • Δυνατότητα οnline επίβλεψης
 • Αναλυτική αναφορά προς τον πελάτη
 

^