Βιομηχανικές επιθεωρήσεις:

  • Ανελκυστήρες προσώπων και φορτίων
  • Γερανογέφυρες
  • Ηλεκτροβαρούλκα
  • Περονοφόρα οχήματα
  • Γερανοί επί οχήματος (παπαγαλάκια)
  • Αυτοκινούμενοι γερανοί
  • Ατμολέβητες
  • Λέβητες νερού
  • Αεροφυλάκια
  • Δεξαμενές αερίου
  • Δεξαμενές υγραερίου
  • Υδραυλικές δοκιμές αγωγών

Ενεργειακές επιθεωρήσεις:

Πιστοποιήσεις:

 • Μελέτη και υλοποίηση συστημάτων Net Metering

 
 

11 λόγοι για να επιλέξετε την ERGOCERT

<strong>Διασφάλιση της επιτυχίας</strong>

Διασφάλιση της επιτυχίας

Η πιστοποίηση από την TÜV Rheinland Hellas είναι δομημένη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη.

<strong>Εμπειρία</strong>

Εμπειρία

Με περισσότερους από 100 ειδικευμένους επιθεωρητές, έχουμε τον κατάλληλο για εσάς.

<strong>Δίπλα σας</strong>

Δίπλα σας

Εξασφαλίζουμε κατάλληλη υποστήριξη στις εγκαταστάσεις σας.

<strong>Προσανατολισμός στον πελάτη</strong>

Προσανατολισμός στον πελάτη

Βελτιώνουμε τις συνέργιες με πιστοποιήσεις που πηγάζουν από τις ανάγκες σας.

<strong>Εστιασμένες υπηρεσίες</strong>

Εστιασμένες υπηρεσίες

Οφέλη από ακριβείς διαδικασίες και αποτελεσματικότερους τρόπους εργασίας.

<strong>Αναγνωρισιμότητα</strong>

Αναγνωρισιμότητα

Από τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης μέχρι τις ιδιωτικές προδιαγραφές και τους ελέγχους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, λαμβάνετε το δικό σας ξεχωριστό πιστοποιητικό.

<strong>Προσαρμοστικότητα</strong>

Προσαρμοστικότητα

Συστηματική προσέγγιση στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εποπτεία της πιστοποίησης.

<strong>Υψηλό κύρος</strong>

Υψηλό κύρος

Εντυπωσιάστε με έναν εταίρο πιστοποίησης που η αναγνώρισή του στην αγορά ανέρχεται σε 98% (TSM Emnid μελέτη του 2010).

<strong>Αποδοτικότητα</strong>

Αποδοτικότητα

Το 86% των επιχειρήσεων θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες και τα προϊόντα με την σιγουριά της TÜV Rheinland (Ινστιτούτο για την Έρευνα Μάρκετινγκ 2009).

<strong>Διαφάνεια</strong>

Διαφάνεια

Δείξτε στον πελάτη σας την αποτελεσματικότητα διαχείρισης του χρόνου, της εργασίας, των χρημάτων και της τεχνογνωσίας σας καθώς και της ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών σας.

<strong>Υπευθυνότητα</strong>

Υπευθυνότητα

Η TÜV Rheinland είναι μέλος της IFIA και των UN Global Compact.

 • • Ποιότητας ISO 9001
  • Περιβάλλοντος ISO 14001
  • Ενέργειας ISO 50001
  • Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000 & HACCP
  • Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001
  • Ασφάλειας Πληροφοριακών Δεδομένων ISO 27001
  • Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000
  • Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429
  • Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435

 • Πιστοποίηση Ξενοδοχειακών Δομών ως προς την καταλληλότητά τους για Ιατρικό Τουρισμό.

  Η TÜV Rheinland Hellas εκπόνησε το εξειδικευμένο πλαίσιο προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας, Medical Tourism Friendly Hotel (MTFH).στοχεύοντας στην αποτελεσματική διαχείριση του ιατρικού τουρίστα ή του διεθνούς ασθενή στα τουριστικά καταλύματα. Διασφαλίζεται έτσι η εμπιστοσύνη του Διεθνούς επισκέπτη σχετικά με θέματα Υγείας στο προσωπικό μιας πιστοποιημένης προς τούτο Ξενοδοχειακής μονάδας.
  Η πιστοποίηση MTFH καθιστά το ξενοδοχείο πόλο έλξης για εκατομμύρια τουριστών, που αναζητούν ασφαλή και ποιοτική διαμονή, δίνοντάς του έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  • Παιδικές Χαρές – Παιδότοποι
  • Τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμός πληροφορικής
  • Μηχανήματα
  • Συγκολλήσεις
  • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
  • Εργαστηριακοί Έλεγχοι
  • Ανελκυστήρες
  • Πραγματογνωμοσύνες, εκτίμηση αξίας εγκαταστάσεων & εξοπλισμού, real estate, due diligence
  • Οίκος ποιοτικού ελέγχου
  • Έλεγχος τρωτότητας και ενόργανη εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας των κατασκευών
  • Κυλιόμενες Σκάλες
  • Προσβάσιμες κατοικίες για ΑΜΕΑ
  • Μεταλλικές Κατασκευές
  • Κατασκευές Αλουμινίου
 • • Mystery Guest – Υπηρεσίες Μυστικού Επισκέπτη
  • Οικολογικό σήμα εγκαταστάσεων γκολφ
  • Ελληνική Επιχειρηματικότητα
  • Επιθεώρηση δικτύου αγωγών (PIGGING)

 • • Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024
  • Πιστοποίηση από TÜV Rheinland
  • Πιστοποίηση Οδηγών Οικολογικής και Ασφαλούς Οδήγησης

 • Ο φορέας μας παρέχει αξιόπιστη, στοχευόμενη και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε τομείς, όπως (μη εξαντλητικός κατάλογος):
  • Διαχείριση Ποιότητας
  • Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων
  • Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση
  • Ενεργειακή Διαχείριση
  • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
  • Τεχνική ασφάλεια
  • Πρωτογενής παραγωγή
  • Τουρισμός
  • Υγεία
  • Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων

 • Με την πιστοποίηση η εταιρεία μπορεί να:
  • Επωφεληθεί από τις αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο της κάνοντας την πιο καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη.
  • Ανακαλύψει αποτελεσματικές λύσεις για τις μελλοντικές επιχειρηματικές προκλήσεις.
  • Διαχειρίζεται την εφοδιαστική αλυσίδα της με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο – χωρίς να παραβλέπει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.
  • Χειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους αποτελεσματικά και αποδοτικά.
  • Ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην αυξημένη ζήτηση της αγοράς για την υπεύθυνη διαχείριση – η οποία περιλαμβάνει διαχείριση κινδύνων, τον κώδικα συμπεριφοράς βιώσιμα οικονομικά μοντέλα , και υπεύθυνη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
  • Βελτιώνεται διαρκώς στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

^