Φ/Β Net Metering με Σύστημα Αποθήκευσης σε κατοικία στην Καβάλα

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 10kWp

Τοποθεσία Έργου : Καβάλα, Δήμος Καβάλας