Φ/Β Net Metering με Σύστημα Αποθήκευσης σε κατοικία στο Παληό

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 6.88kWp

Τοποθεσία Έργου : Παληό, Δήμος Καβάλας