Πυροσβεστικό Συγκρότημα Στη Μονάδα ΑΦΟΙ ΚΑΛΕΝΗ Α.Ε.Β.Ε

Έργο: Εγκατάσταση αντλητικού πυροσβεστικού συγκροτήματος στη μονάδα ΑΦΟΙ ΚΑΛΕΝΗ Α.Ε.Β.Ε. στα Αμισιανά Καβάλας