Πυρόσβεση Δ.Φιλίππων

Εργοδότης: Δήμος Φιλίππων
Έργο: Δίκτυο Sprinkler, πυροσβεστικό συγκρότημα και κατάσβεση με CO2 στον Παιδικό Σταθμό του Ζυγός