Φωτισμός Πλατείας Αριστοτέλους

Εργοδότης: Δ. Χρυσούπολης, (Υπεργολαβία)
Έργο: Φωτισμός Πλατείας Αριστοτέλους