Φωτοβολταϊκοί σταθμοί στέγης

Έργα:

Φωτοβολταϊκός σταθμός στέγης ισχύος 9.87 kWp – Χρυσούπολη
Φωτοβολταϊκός σταθμός στέγης 7.8 kWp – Χρυσούπολη
Φωτοβολταϊκός σταθμός στέγης  3.6 kWp – Ζαρκαδιά
Φωτοβολταϊκός σταθμός στέγης 10kW
Φωτοβολταϊκός σταθμός στέγης 9,88kW
Φωτοβολταϊκός σταθμός στέγης 7,8kW
Φωτοβολταϊκός σταθμός στέγης 4,8kW
Φωτοβολταϊκός σταθμός στέγης 3,76kW