Ξενοδοχείο Ειρήνη

Εργοδότης: ΕΙΡΗΝΗ HOTEL, Χρυσούπολη
Έργο: Εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος