Πεζόδρομος Προφήτη Ηλία

Εργοδότης: Δ. Καβάλας, (Υπεργολαβία)
Έργο: Εγκατάσταση φωτισμού πεζόδρομου ρέματος Προφήτη Ηλία