Φωτισμός Γηπέδου Ακροβουνίου

Εργοδότης: Δ. Ελευθερούπολης, (Υπεργολαβία)
Έργο: Φωτοτεχνική μελέτη και πλήρης εγκατάσταση πυλώνων φωτισμού γηπέδου 5Χ5 Δ.Δ. Ακροβουνίου.