Φωτισμός Οδού Στο Δ. Ελαιοχωρίου

Εργοδότης: Δ. Ελευθερών, (Υπεργολαβία)
Έργο: Εγκατάσταση φωτισμού κεντρικής οδού Δ.Δ. Ελαιοχωρίου