Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί Δώματος

Έργα:

 Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 8,28 ΚWp σε δώμα μονοκατοικίας στην Πέρνη Χρυσούπολης.
Φωτοβολταϊκός Σταθμός Δώματος Ισχύος 4.935 KWp – Ν.Καρβάλη.
Φωτοβολταϊκός Σταθμός Δώματος Ισχύος 4.23 KWp – Καβάλα.
Φωτοβολταϊκός Σταθμός Δώματος Ισχύος 9,4kW
Φωτοβολταϊκός Σταθμός Δώματος Ισχύος 8,32kW
Φωτοβολταϊκός Σταθμός Δώματος Ισχύος 6,0 kW
Φωτοβολταϊκός Σταθμός Δώματος Ισχύος 4,465kW
Φωτοβολταϊκός Σταθμός Δώματος Ισχύος 9,84kW