Εκπαίδευση στην ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας

Εταιρικά νέα

Εκπαίδευση στην ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας

Δεν σημαίνει τίποτα να έχεις τον καλύτερο εξοπλισμό αν δεν ξέρεις πώς να τον χρησιμοποιήσεις

Με αυτό το σκεπτικό και γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων η εταιρεία Enfos προχώρησε στην ανανέωση του εξοπλισμού ασφαλείας καθώς επίσης και στην εκπαίδευση του προσωπικού της.

Σε συνεργασία με την STOP έγινε μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και επισήμανση των αναγκών για κάθε θέση εργασίας. Έπειτα προμηθευθήκαμε τον βέλτιστο εξοπλισμό για την ασφαλή εργασία σε ύψος και πραγματοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο σεμινάριο με βάση τις ανάγκες του περιβάλλοντος εργασίας και πρακτική εκπαίδευση χρήσης του εξοπλισμού.