Ομάδα

team-member

Λεωνίδας Γεωργόπουλος

Ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρίας - Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MsC
team-member

Ανέστης Τσιμινής

Τεχνικός εγκαταστάτης - Οικοδομικές εργασίες
team-member

Γεώργιος Μαμόπουλος

Εργοδηγός - Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ
team-member

Ελένη Μυλωνά

Μελέτες και επιμετρήσεις - Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, ΒEng
team-member

Λεωνίδας Σταμάτης

Προγραμματισμός και κοστολόγηση έργων - Μηχ. Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας, MSc
team-member

Μακρίνα Χατζησάββα

Μελέτες και Αδειοδοτήσεις - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
team-member

Μαρία Γεωργοπούλου

Φοιτήτρια Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης