Η Ελλάδα αναπτύσσει 1,36 GW ηλιακής ενέργειας το 2022

Επικαιρότητα

Η Ελλάδα αναπτύσσει 1,36 GW ηλιακής ενέργειας το 2022

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ένωσης Φωτοβολταϊκών Εταιρειών Ελλάδος (Helapco), η Ελλάδα συνέδεσε νέα ΦΒ ισχύος 1,36 GW στο δίκτυο της το 2022. Περίπου 341,5 MW από αυτά, συνδέθηκαν στο ελληνικό δίκτυο μεταφοράς ενώ τα υπόλοιπα 1.020 MW συνδέθηκαν με δίκτυα διανομής. Τα στοιχεία είναι προσεγγιστικά επειδή η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα τον συνολικό αριθμό των νέων εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών για το 2022. Ο φορέας εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της χώρας, ΔΑΠΕΕΠ, έχει δημοσιεύσει στοιχεία τα οποία αφορούν μόνο στην χρονική περίοδο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2022. Τα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ δείχνουν ότι η Ελλάδα εγκατέστησε νέα ΦΒ ισχύος 932 MW τα τρία πρώτα τρίμηνα του περασμένου έτους, στα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται ΦΒ εγκαταστάσεις ενεργειακού συμψηφισμού (Νet Μetering), η ισχύς των οποίων ανακοινώνεται ξεχωριστά από τον ΔΕΔΔΗΕ.