Πολιτική / Πιστοποιήσεις

Η ENFOS SOLAR διαδραματίζοντας όλα αυτά τα χρόνια ένα σημαντικό ρόλο στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών και ηλιακών αντλιών και κατέχοντας εξέχουσα θέση μεταξύ των εταιριών του κλάδου, σαν αποτέλεσμα της εντιμότητας, της συνέπειας, της εμπειρίας, αλλά και του αυστηρού ελέγχου στις κατασκευές, έχει αναπτύξει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, που είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015  και  45001:2018.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική Εταιρείας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 45001-2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία