Φωτοβολταϊκά

Η ENFOS ειδικεύεται στη μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών κάθε είδους (στέγης, επί γηπέδου σταθερού προσανατολισμού, επί γηπέδου με παρακολούθηση της ηλιακής τροχιάς, αυτόνομα αλλά και ιδιοκατανάλωσης–NET METERING) ενώ η εγκατεστημένη ισχύς των έργων της ξεκινά από 900W και φτάνει έως και 1MW.

Όλα τα έργα της ENFOS κατασκευάζονται με υψηλής ποιότητας υλικά και τις αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους –25 έτη– ή και ακόμη περισσότερο.

Επιπλέον, η ENFOS υποστηρίζει τεχνικά όλα τα έργα που έχει κατασκευάσει αδιάλειπτα από την πρώτη μέρα της λειτουργίας τους, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους των πελατών της και την εδραίωση της σχέσης εμπιστοσύνης που για την εταιρία αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο για το μέλλον.

Δείτε τα έργα μας