Αρθρογραφία

Αρθρογραφία

Ηλιακές κυψέλες (Solar Cells) – Τεχνολογία και κόστος

Οι ηλιακές κυψέλες είναι αυτές που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια και έτσι αποτελούν το βασικό δομικό στοιχείο των ΦωτοΒολταϊκών (ΦΒ) πάνελ. Η απόδοση των ηλιακών κυψελών μαζικής παραγωγής έφτασε το 23,5% το 2022, από 17% που ήταν 10 χρόνια νωρίτερα. Αυτό ισοδυναμεί με μέση αύξηση 0,65 ποσοστιαίων μονάδων κάθε χρόνο! Αυτή η […]


Αρθρογραφία

To Net Metering μπαίνει στην ζωή μας.

1. Τι  είναι η αυτοπαραγωγή και τι κερδίζουμε με αυτήν; Με τον όρο “αυτοπαραγωγή” εννοούμε τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες) για ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας (σπίτι, επιχείρηση, γραφείο κτλ). Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και να βοηθήσουμε σημαντικά το […]