Άρδευση 350 ρίζων ακτινίδια

ΗΛΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

Τύπος Έργου : Ηλιακή Αντλία για άρδευση Ακτινιδίων

Ισχύς Έργου : 2,64 kWp - 50m³ / day

Τοποθεσία Έργου : Χρυσούπολη, Νέστου