Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό σε εξοχική κατοικία

Φ/Β ΑΥΤΟΝΟΜΑ

Τύπος Έργου : Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Ισχύς Έργου : 990 W

Τοποθεσία Έργου : Νέα Κώμη, Καβάλας