Φωτοβολταϊκό Πάρκο 1000kWp

Φ/Β ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

Τύπος Έργου : Φωτοβολταϊκό Πάρκο

Ισχύς Έργου : 1000 kWp

Τοποθεσία Έργου : Γενισέα Ξάνθης