Φωτοβολταϊκό Πάρκο 243kWp

Φ/Β ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

Τύπος Έργου : Φωτοβολταϊκό Πάρκο επι στέγης

Ισχύς Έργου : 243 kWp

Τοποθεσία Έργου : Λιμένας , Θάσου