Φ/Β Net Metering με Σύστημα Αποθήκευσης σε κατοικία στη Κεραμωτή

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 7.74kWp

Τοποθεσία Έργου : Κεραμωτή, Δήμος Νέστου