Φ/Β Net Metering με Σύστημα Αποθήκευσης σε κατοικία στη Νέα Ηρακλείτσα

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 4,73kWp

Τοποθεσία Έργου : Νέα Ηρακλείτσα, Δήμος Παγγαίου