Φ/Β Net Metering με Σύστημα Αποθήκευσης σε κατοικία στη Καβάλα

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering με σύστημα αποθήκευσης 5kWh

Ισχύς Έργου : 4,95kW

Τοποθεσία Έργου : Καβάλα