Φ/Β Net Metering με Σύστημα Αποθήκευσης σε κατοικία στο Οφρύνιο

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering με σύστημα αποθήκευσης 10kWh

Ισχύς Έργου : 9,66 kWp

Τοποθεσία Έργου : Οφρύνιο, Καβάλας