Φ/Β Net Metering με Σύστημα Αποθήκευσης σε κατοικία στη Χρυσούπολη

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering με σύστημα αποθήκευσης 10kWh

Ισχύς Έργου : 9,89kW

Τοποθεσία Έργου : Χρυσούπολη, Δήμος Νέστου