Φ/Β Net Metering με Σύστημα Αποθήκευσης σε κατοικία στους Φιλίππους

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 4.86kWp

Τοποθεσία Έργου : Φίλιπποι, Δήμος Καβάλας