Φ/Β Net Metering σε επιχείρηση

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Επαγγελματικό Net Metering

Ισχύς Έργου : 9.9 kW

Τοποθεσία Έργου : Αμυγδαλεώνας, Δήμος Καβάλας