Φ/Β Net Metering σε επιχείρηση

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Επαγγελματικό Net Metering

Ισχύς Έργου : 24,84 kW

Τοποθεσία Έργου : Κάριανη, Δήμος Παγγαίου