Φ/Β Net Metering σε κατοικία στην Νέα Ηρακλείτσα

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 13.5 kWp

Τοποθεσία Έργου : Νεα Ηρακλείτσα, Δήμος Παγγαίου