Φ/Β Net Metering σε κατοικία στην Ξάνθη

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 13,32 kWp

Τοποθεσία Έργου : Ξάνθη