Φ/Β Net Metering σε κατοικία στη Καβάλα

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 4,32 kWp

Τοποθεσία Έργου : Καβάλα