Φ/Β Net Metering σε κατοικία στη Νέα Καρυά

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 4,98 kW

Τοποθεσία Έργου : Νέα Καρυά, Δήμος Νέστου