Φ/Β Net Metering σε κατοικία στη Νεα Ηρακλείτσα

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 6,6kW

Τοποθεσία Έργου : Νέα Ηρακλείτσα, Δήμος Παγγαίου