Φ/Β Net Metering σε κατοικία στη Ξάνθη

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 9,66kWp

Τοποθεσία Έργου : Χρύσα, Ξάνθης