Φ/Β Net Metering σε κατοικία στη Χρυσούπολη

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 6.46kWp

Τοποθεσία Έργου : Χρυσούπολη, Δήμος Νέστου