Φ/Β Net Metering σε κατοικία στο Παληό

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 5,33kWp

Τοποθεσία Έργου : Παληό, Δήμος Καβάλας