Φ/Β Net Metering σε κατοικία στo Νέο Ξεριά

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Οικιακό Net Metering

Ισχύς Έργου : 9,35kW

Τοποθεσία Έργου : Νέος Ξεριάς, Δήμος Νέστου