Φ/Β Net Metering σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Θάσο

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Επαγγελματικό Net Metering

Ισχύς Έργου : 49,68kWp

Τοποθεσία Έργου : Λιμένας, Θάσου