Φ/Β Net Metering σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Νέα Ηρακλείτσα