Φ/Β Net Metering σε Παραδοσιακό Ξενώνα

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Επαγγελματικό Net Metering

Ισχύς Έργου : 17,22 kWp

Τοποθεσία Έργου : Νικήσιανη, Καβάλας