Φ/Β Net Metering σε Πολυσυνεργείο Αυτοκινήτων

Φ/Β ΝΕΤ METERING

Τύπος Έργου : Επαγγελματικό Net Metering

Ισχύς Έργου : 34,56 kWp

Τοποθεσία Έργου : Λιμενάρια, Θάσου