Μαρία Γεωργοπούλου

team-member

Μαρία Γεωργοπούλου


Εμπειρία

Η Μαρία είναι φοιτήτρια στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της πολυτεχνικής σχολής της Ξάνθης. Είναι βοηθός μηχανικού στην εταιρεία και συχνά ασχολείται με μελέτες και ηλεκτρολογικό σχέδιο.

Σπουδές-Κατάρτιση

  • Φοιτήτρια στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
  • Β1 Goethe Zertifikat
  • C2 Michigan Certificate in English
  • Πιστοποιημένος συνεργάτης Ηλιακών Αντλιών Lorentz (εκπαίδευση στην έδρα της εταιρείας Lorentz, Αμβούργο)