Ελένη Μυλωνά

team-member

Ελένη Μυλωνά


Εμπειρία

Η Ελένη κατά τη διάρκεια των σπουδών της εργάστηκε ως έκτακτο προσωπικό σε αναπτυσσόμενη φαρμακοβιομηχανία ευρωπαϊκής φήμης, στον τομέα της συσκευασίας. Ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στην ENFOS Solar και εκπαιδεύτηκε στη μελέτη, σχεδίαση και αδειοδότηση διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών σταθμών. Επιπλέον, είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών ανυψωτικών μηχανημάτων και πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι μελέτες πυροπροστασίας αποτελούν ακόμη δύο αρμοδιότητες που αναλαμβάνει.

Σπουδές-Κατάρτιση

  • Πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου- Μηχανολόγων Μηχανικών-ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ-ΑΜΘ).
  • Κάτοχος Διπλώματος ECDL CAD
  • Αγγλικά Β2
  • Σεμινάριο με θέμα «Κατάρτιση σε θέματα φυσικού αερίου»
  • Σεμινάριο με θέμα «Παθητικά κτίρια και κατασκευή: Θερμομόνωσης–Κουφώματα–Αεροστεγανότητα–Θερμογέφυρες»