Λεωνίδας Σταμάτης

team-member

Λεωνίδας Σταμάτης


Εμπειρία

Ο Λεωνίδας μετά το πέρας των σπουδών του εργάστηκε σε σημαντικά έργα υποδομών όπως η κατασκευή του οδικού άξονα Αμφίπολη-Σέρρες (J&P ΑΒΑΞ), η ολοκλήρωση επέκτασης κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα Νέου λιμένα Καβάλας (ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ), καθώς επίσης συνεργάστηκε με τον Δήμο Καβάλας για την ολοκλήρωση της ψηφιακής καταγραφής της ακίνητης περιουσίας. Εργάστηκε ως μηχανικός παραγωγής στο τεχνικό τμήμα της εταιρίας ΑΣΚΟ ΑΕ, εταιρία η οποία αποτελεί κορυφαία εταιρία παραγωγής βιομηχανικών σχαρών, κιγκλιδωμάτων και λοιπόν μεταλλικών κατασκευών. Τα προηγούμενα χρόνια συνεργάστηκε και συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό αξιόλογων μηχανικών σε μικρότερα projects ως ομάδα υποστήριξης είτε σε εργασίες πεδίου είτε σε εργασίες γραφείου. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας εργασίας της ENFOS Solar μιας και συμμετέχει από το «σημείο μηδέν» (πρώτη επαφή με τον πελάτη) έως το «εκατό» (κατασκευή του έργου).

Σπουδές-Κατάρτιση

  • Πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του ΔΙΠΑΕ (πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας)
  • Κάτοχος διπλώματος ειδίκευσης στην Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών & Φυσικών Καταστροφών, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που υλοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Ακαδημία σε συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ (πρώην ΤΕΙ-ΑΜΘ)
  • Κάτοχος Διπλώματος ECDL CAD
  • Πιστοποιημένος συνεργάτης Ηλιακών Αντλιών Lorentz (εκπαίδευση στην έδρα της εταιρείας Lorentz, Αμβούργο)