Μακρίνα Χατζησάββα

team-member

Μακρίνα Χατζησάββα


Εμπειρία

Η Μακρίνα μετά τις σπουδές της εργάστηκε για δεκαοκτώ μήνες στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας Καβάλας σε θέση Διοικητικού Υπαλλήλου ΤΕ και για δύο χρόνια στην εταιρία ΚΛΕΩΝ ΟΕ-Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Ν.ΤΖΙΤΖΙΦΑΚΗΣ-Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ Τεχνική Εταιρία μελετών και κατασκευών τεχνικών έργων σε θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, όπου απασχολήθηκα στον σχεδιασμό και τη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, στη διεκπεραίωση φακέλων στις υπηρεσίες και με εξωτερικές εργασίες.

Μετά τη λύση της εταιρίας συνέχισε να εργάζεται στην Τεχνική Εταιρεία Μελετών-Κατασκευών Τεχνικών Έργων, Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών Εξοικονόμησης Ενέργειας ΤΖΙΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν.-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΟΕ σε θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, όπου ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό και τη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, σύνταξη και διεκπεραίωση φακέλων στις υπηρεσίες για την αδειοδότηση βιομηχανιών, βιοτεχνιών, συνεργείων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και πρατηρίων υγρών καυσίμων, καταστημάτων και εργαστηρίων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, όπου συνεχίζει μέχρι και σήμερα στις ατομικές επιχειρήσεις τους.

Σπουδές-Κατάρτιση

  • Πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
  • Κάτοχος Διπλώματος ECDL και ECDL CAD